Primili ste kupljeni proizvod, ali primjećujete da je oštećen? Obratite nam se! Ako kupac nije zadovoljan/na robom kupljenom u ROCK FILIUS online shopu ima pravo na reklamaciju u zakonskom roku.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastili za primanje robe.

Pošaljite e-mail s napomenom REKLAMACIJA PO NARUDŽBI (Br.narudžbe) na info@rockfilius.com

U slučaju reklamacije kupac nam je dužan vratiti proizvod u dogovorenom roku. Reklamaciju ćemo smatrati valjanom ako pregledom proizvoda utvrdimo da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju ćemo u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos.

Ukoliko, pak, ustanovimo da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbijemo, kupac mora platiti poštarinu sukladno tablici sa cijenama dostave, kako bi Vam roba ponovno bila poslana na kućnu adresu.

Rješavanje sporova

Za rješavanje online spora, zadužena je EU platforma za internetsko rješavanje sporova

Shopping Cart