Pravo na povrat

Pravo na povrat narudžbe imaju svi kupci ROCK FILIUS web shopa. imate pravo ne navodeći i razloge za to u roku od 14 dana, računajući od dana preuzimanja proizvoda.
Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastili za primanje robe.

POVRAT ROBE (broj narudžbe) na info@rockfilius.com

Povrat novca

Izvršit ćemo povrat novca koji smo primili od Vas, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vaš zahtjev sa sadržajem:
Povrat novca biti će izvršen na isti naćin na koji ste izvršili uplatu.
Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena.

Shopping Cart